Výskum a akcie

Mo(nu)menty zdieľanej pamäti

Monumenty  zdielanej pamati

Autor: Zuzana L. Majlingová

Predmetom štúdie Mo(nu)menty zdieľanej pamäti bolo získanie a následne analyticko - interpretačné spracovanie archívneho a dokumentačného materiálu k expozícii Múzea Slovenského národného povstania z roku 1969, situovanej v novopostavenej architektúre Pamätníka Slovenského národného povstania, autorov Dušana Kuzmu a Jozefa Jankoviča v Banskej Bystrici, ktorá mala v rámci tvorby muzeálnych expozícií na Slovensku aj ojedinelý umelecký charakter. V predkladanom materiáli sa pokúšame predstaviť jej charakter a na základe komparácie nájdeného písomného a fotografického archívneho materiálu, identifikovať jednotlivé výtvarné a filmové diela, lokalizovať ich umiestnenie v expozícii, pochopiť ideový zámer vytvorených diel a ich súvislosť s dramaturgiou muzeálnej expozície a tiež identifikovať autorov jednotlivých prác. Výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Mo(nu)menty zdieľanej pamäti - štúdia FPU_kor PDF

Štúdia v PDF

Mo(nu)menty zdieľanej pamäti /
Rekonštrukcia expozícií Pamätníka - Múzea SNP z obdobia normalizácie

Štipendijná práca Mo(nu)menty zdieľanej pamäti/ Rekonštrukcia expozícií Pamätníka SNP z obdobia normalizácie je zameraná na archívny výskum a umelecko – historickú rekonštrukciu expozície Pamätníka - Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici z roku 1974. Expozície v Pamätníku – Múzeu SNP mali v rámci muzeálnej expozičnej praxe na Slovensku ojedinelý charakter, postavený aj na účinku vizuálnych umeleckých diel. V nadväznosti na realizovaný archívny výskum sa pokúšame komparovať prvú, avantgardne koncipovanú expozíciu Pamätníka – Múzea Slovenského národného povstania sprístupnenú v auguste 1969 a odstránenú z rozhodnutia normalizačných komisií už koncom roka 1969 s jej nasledujúcou obmenou, realizovanou v roku 1974. Výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Štipendijná práca v PDF