Detské ihrisko

Ján Ondrejovič / 1969

Bfutvaskvv9cjf2k414h

V53o28cs5du9xwwc8phr

E8jnwobvplryuz0yfybu

Gs36plsrffivvjuuljib

  • autor: Ján Ondrejovič
  • rok: 1969
  • materiál: kov, betón
  • stav: poškodené
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: áno
  • veľkosť: výška 190 cm
  • adresa: Park pod Pamätníkom SNP, Československej armády 1, N 48.735306, E 19.151528

Detské ihrisko je komponované z liatych betónových tvárnic. šesťuholníková tvárnica - dĺžka strany 36 cm, priemer kruhu 50 cm, šírka 10 cm pôdorys preliezačky č. 1 - šesťuholník, dĺžka strany 130 cm, výška 190 cm pôdorys preliezačky č. 2, č. 3 - členitý pôdorys, výška 200 cm Keramickú stenu oddeľujúcu detské ihrisko od cestnej komunikácie vytvoril Jozef Sušienka v roku 1969. Originálne detské ihrisko „Hexagon“, ktoré navrhol a vyhotovil priemyselný dizajnér Ján Ondrejovič, sa nachádza v juhozápadnej časti parku pod Pamätníkom SNP. Preliezačky ihriska sú budované z liatych betónových šesťuholníkových tvárnic, ktoré sa stali základným funkčným a estetickým prvkom minimalisticky chápanej vzdušnej sochársko - dizajnérskej kompozície. Zvolený materiál detského ihriska korešponduje s hmotou Pamätníka SNP a v kontexte architektonicko-urbanistickej situácie, v ktorej je umiestnené, predstavuje citlivo zrealizovaný umelecký počin. Ihrisko spája utilitárne funkcie s premyslenou výtvarnou formou a dôstojne susedí s významným pamätným a symbolickým miestom mesta Banská Bystrica, reprezentovaným medzinárodne rešpektovanou architektúrou Dušana Kuzmu.