Kompozícia

Marián Čunderlík / 1969 - 70

Bsviazsdojrnhxyb4cri

Aq9u4zlaglaeem55fxxk

Vc1iobgkyysk4k77vcev

  • autor: Marián Čunderlík
  • rok: 1969 - 70
  • materiál: betón
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: 1600 cm x 400 cm
  • adresa: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, 48°44'22.0"N 19°07'52.6"E

Budova Strednej zdravotníckej školy bola postavená v r. 1966 a pravdepodobne v rokoch 1966 – 1967 bolo realizované aj monumentálne výtvarné dielo, ktorá je komponované v ploche juhovýchodnej fasády vertikálneho monolitu schodiska, priečne vsadeného do hmoty päťpodlažnej budovy školy. Fasáda schodiska je vybudovaná z dvoch stien spojených v širokom uhle a vytiahnutá nad úroveň výšky stavby, čím nielen ozvláštňuje pomerne jednoduchú hmotovú skladbu školskej budovy, ale vytvára prirodzene dominantnú pohľadovú plochu ideálnu na uplatnenie výtvarného diela v architektúre. Autorom výtvarnej kompozície je akademický maliar Marián Čunderlík (1926 – 1983), ktorý patril ku kmeňovým autorom umeleckého zoskupenia Bratislavské konfrontácie. Tvorili ho výtvarníci venujúcich sa progresívnym umeleckým prejavom štrukturálnej abstrakcie. Spojenie názorovo blízkych výtvarníkov intenzívne fungovalo v rokoch 1961 – 65, kedy Marián Čunderlík opustil figuratívnu tvorbu v prospech nepredmetného umeleckého prejavu. Monumentálna kompozícia betónového reliéfu, zložená z abstraktných geometrických tvarov – kruhov, štvorcov, obdĺžnikov, oblúkov na fasáde Zdravotníckej školy vzniká krátko po období Bratislavských konfrontácií a patrí k vrcholným prejavom zrelej a názorovo vyhranenej tvorby Mariána Čunderlíka. Betónové časti reliéfu boli pôvodne kombinované s farebne namaľovanými plochami plechu. Kompozícia je dnes veľmi poškodená a vyžaduje odbornú rekonštrukciu.