Plastika Fontána

Mikuláš Palko / 1984

Tvyjecsz0tpq0aqgfrwd

Y8plrbhiklnezmza7qtz

Arzsmrugyrplreaeuw1b

  • autor: Mikuláš Palko
  • rok: 1984
  • materiál: bronz
  • stav: poškodené
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: výška 80 cm, priemer 200 cm
  • adresa: Dolná 62 (pred poisťovňou Allianz), 48°43'56.2"N 19°08'25.3"E

spolupráca: Ing.arch. J. Rommer návrh: 1981 realizácia: 1984 pôvodné umiestnenie: centrum občianskej vybavenosti Šalgotarján, Fončorda