Plastika Fontána

Mikuláš Palko / 1984

Pjeqostsae25boo1yu6q

Bsgzh1pow0u5gno6wb2c

J3xkx1zzxqxdi9v3wkgn

Tvyjecsz0tpq0aqgfrwd

Y8plrbhiklnezmza7qtz

Arzsmrugyrplreaeuw1b

  • autor: Mikuláš Palko
  • rok: 1984
  • materiál: bronz
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: výška 80 cm, priemer 200 cm
  • adresa: Dolná 62 (pred poisťovňou Allianz), 48°43'56.2"N 19°08'25.3"E

Spolupráca: Ing.arch. J. Rommer, návrh: 1981, realizácia: 1984 Pôvodné umiestnenie: Centrum občianskej vybavenosti Šalgotarján, Fončorda Dielo bolo obnovené v roku 2020. Obnovu realizoval Mgr. art. Matúš Jančura. Bronzová plastika „Fontána“ bola vytvorená v r. 1984 a pôvodne tvorila súčasť fontány na terase reštaurácie Šalgotarján, v Centre občianskej vybavenosti na sídlisku Fončorda. Po r. 1989 a majetkovo – právnych zmenách, ktoré v komplexe obchodov a služieb prebehli, bola fontána nedôstojne znehodnotená. Na kruhovom pôdoryse bazéna fontány bol vybudovaný drevený altánok, ktorý slúži ako letná terasa reštaurácie. Z fontány sa zachovala len ústredná bronzová plastika, ktorú jej autor akademický sochár Mikuláš Palko tvaroval ako hladkú vejárovitú hmotu, pre hru tečúcej vody. Plastika je dnes prenesená na nové miesto v závere Dolnej ulice a hoci sa už nenachádza v priestore, pre ktorý bola navrhnutá, jej umelecké hodnoty zostali nespochybnené. Mikuláš Palko realizoval pre komplex Šalgotarián aj dalšie výtvarné diela v interiéri reštaurácie a kaviarne na poschodí. Monumentálny sadrový reliéf – Oblaky a vtáci ( 1984) a monumentálny drevený reliéf Let vtákov (1984).