Reliéfna stena v hoteli LUX

Jaroslav Kubička / 1969

Oajpimtsut08qtftgqsz

T3rtwethl8zvsyygul8a

P0pwucl1fkvbfoq3sk4x

  • autor: Jaroslav Kubička
  • rok: 1969
  • materiál: vysokožiarny glazovaný šamot
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: 320x1160cm
  • adresa: Hotel Lux, Nám.Slobody 2, N 48.735943, E 19.154366 Hotel Lux bol prvý, naozaj moderný hotel v Banskej Bystrici postavený v roku 1969. Patril k novému mestskému priestoru vytvorenému spoločne s Pamätníkom SNP a rozsiahlym susedným parkom. V interiéroch hotela sa nachádzala vstupná hala, kaviareň, reštaurácie, salóniky, prednáškové sály aj nočný bar. Šestnásťpodlažná hotelová časť s ubytovacími jednotkami dokonca zahŕňala aj prezidentský apartmán s luxusne navrhnutým interiérom a originálnym dizajnom. Výtvarné doriešenie interiéru hotela bolo dôkazom krátkeho obdobia rozmachu kvalitného umenia pred nástupom normalizácie, na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia. V hotelovej reštaurácii boli umiestnené vzácne sklené kompozície, ktoré slúžili ako predelovacia stena od významného sklárskeho výtvarníka Ľubomíra Blechu (1933 -2009). V salóniku hotela realizovaná originálna stena, obkladaná keramickým reliéfom od Imricha Vaneka (1931 – 2015), ktorý sa systematicky venoval monumentálnej tvorbe v netradičnom keramickom prevedení. Obe hodnotné práce, ktoré by dnes mohli byť pýchou hotela boli po privatizácii zariadenia zlikvidované a odstránené. Zachovaná zostala len Reliéfna stena od Jaroslava Kubičku (1930 – 2009). Monumentálna stena z vysokožiarnej šamotovej keramiky v pôvodne hlbokej modrej farebnosti, nie je obkladom, ale nosnou stenou a trvalou súčasťou architektúry. Autor ju situoval do komunikačného priestoru hotela Lux na prízemí. Pôvodné funkcie tejto časti hotela však boli počas prestavby interiéru v. r. 2015 značne pozmenené, najmä nevhodným dizajnom nábytkových prvkov. Nová recepcia nezohľadňuje výtvarný charakter modelovaných štruktúr susediacej keramickej steny a potláča jej pôvodne dominantný umelecký účinok ideálne navrhnutý pre pohľady hotelového vstupu.