Mӧbiová páska

Štefan Belohradský / 1984

R1rheoet4hpnrojp4v8c

Fiwbbukrvbumo4hfymgo

Yvzoe0kai6hxcgppyulw

Lmk4hsxk9sst8oiv1fvr

  • autor: Štefan Belohradský
  • rok: 1984
  • materiál: kameň (zlepenec z maďarska)
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: áno
  • veľkosť: 120x200x100 cm
  • adresa: Horná 77, 48°44'20.5"N 19°09'25.0"E

Spolupráca: Š. Rabina, Š. Kubík, návrh: 1977 ,realizácia: 1984 Plastika Mӧbiová páska bola realizovaná pre Telekomunikačný úrad - Riaditeľstvo spojov a osadená v exteriéri budovy na priľahlom pozemku na konci Hornej ulice, kde sa nachádza dodnes. Akademický sochár a architekt Štefan Belohradský stvárnil v abstraktnom diele nekonečno. Názov kamennej plastiky pomenúva tzv. Möbiovú pásku - plochu, ktorá má len jednu stranu a jednu hranu. Ide o deformáciu dvojrozmernej plochy do tretieho rozmeru, ktorú v roku 1858 objavil matematik August Ferdinand Möbius. Na vytvorenie Möbiovej pásky je potrebný dlhší úzky pruh materiálu, pričom jeden koniec sa priečne pootočí o 180° a spojí sa s druhým koncom. Nevznikne tak bežný prstenec s dvomi stranami, ale objekt, ktorý hoci je trojrozmerný, má len jednu stranu, rubová a lícová strana na seba plynule nadväzujú, jedna strana prechádza do druhej. Exaktne odvodená sochárska forma v diele Mӧbiová páska je typickým príkladom postupu tvorby Štefana Belohradského. Abstrahovanie tvaru a hľadanie súhrnnej, konštruktívnej osnovy priviedlo autora už v prvej polovici 60. rokov k čistému geometrickému tvarosloviu aj zásluhou pôvodného vzdelania architekta. V roku 1967 bol zakladajúcim členom Klubu konkretistov na Slovensku, ktorý združoval umelcov s konštruktivisticko – geometrickým východiskom tvorby nadväzujúcimi na avantgardné umelecké tendencie 1. pol. 20. st.