Trávnice

Pavol Tóth / 1982 - 1983

Acogzpu6nre4mg3g3e4l

Upzusq3i5b08ymtjudfz

Ws2mqxb6rrfks4jolxiu

  • autor: Pavol Tóth
  • rok: 1982 - 1983
  • materiál: kameň
  • stav: poškodené
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: áno
  • veľkosť: 222x765x260 cm
  • adresa: FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, 48°44'41.0"N 19°07'01.9"E

Monumentálne súsošie troch ženských postáv je inštalované v juhozápadnej časti rozsiahleho areálu Fakultnej nemocnice s Poliklinikou F. D. Roosevelta. Umiestnené je pred dvojicou monoblokov lôžkovej časti nemocnice ako výtvarný akcent priľahlého parku. Pavol Tóth (1928 – 1988) sa vo svojej sochárskej tvorbe venoval takmer výlučne figúre, predovšetkým ženskej. Základným motívom jeho stvárnení bol najčastejšie ženský akt. Tvorba s tematikou ženských postáv sa naplno rozvinula začiatkom šesťdesiatych rokov a polohovo sa rozširovala: začínali vznikať prvé celofigurálne sochy žien (sediace, stojace, ležiace). Tóth sa inšpiroval dielami A. Modiglianiho či H. Moora, ale aj archaickými schematizovanými postavami zo starodávnych kultúr. V druhej polovici svojej tvorby túto príznačnú tému rozšíril o motív matky, ako archetypálne stvárnenej bytosti vyžarujúcej istotu a bezpečie. Štylizované a tvarovo zjednodušené ženské figúry súsošia Trávnice, patria k poslednej etape autorovej tvorby. Zobrazené sú s úspornou prostotou a jednoduchosťou, bez detailov a jednoznačných jednotlivostí a ich dôstojná monumentalita pôsobí majestátnym pokojom. Dielo nebolo od svojho vzniku ošetrované a dnes vyžaduje rozsiahlu odbornú rekonštrukciu. Sokel na ktorom je súsošie umiestnené bol nedôstojne znehodnotený grafitovými nápismi a údržba parku je dlhodobo zanedbávaná. Kultúrna hodnota diela i potenciál jeho harmonizujúceho účinku v prostredí nemocnice si nepochybne zaslúžia pozornosť a adekvátnu starostlivosť.