Pomník Jána Langoša

Matej Rosmány Karol Rosmány / 2013

Fg73jv8v9c2hm9ypj8s4

Xqlxpjo1xo8mr4hblk1p

Ijmuazzpyznmcthrqbqw

Gogbqw1w927crqdbijt9

Gdfqgpo1pqg9hq3d9wij

Epybhv9ukrkg5n6w0wiu

V38ynykghlyfucg5rcsv

  • autor: Matej Rosmány, Karol Rosmány
  • rok: 2013
  • materiál: žula
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: 122 x 122 cm, výška 80 cm
  • adresa: Horná Strieborná 6 , Záhrada – CNK, 48°44'10.6"N 19°08'37.4"E

Dielo bolo obnovené v roku 2019. Obnovu realizoval Mgr. art. Matej Rosmány. Pôvodné mramorové doštičky autor vymanil za medené. Pomník Odkrývanie je venovaný odkazu a pamiatke banskobystrického rodáka Jána Langoša (1946 – 2006), zakladateľa Ústavu pamäti národa. Z hľadiska kultúrneho a umeleckého významu je najhodnotnejším pomníkom, ktorý vznikol na území mesta Banská Bystrica po roku 1989. Ideové posolstvo pomníka je postavené na myšlienke pochádzajúcej z textu preambuly Zákona o založení Ústavu pamäti národa, ktorý hovorí : „ Ten kto nepozná svoju minulosť je odsúdený ju opakovať.“ Autori diela Ing. arch. Karol Rosmány a jeho syn Mgr. art. Matej Rosmány zakomponovali tento text do jednoduchej archetypálnej formy mramorového hracieho stolčeka, ktorý je vybudovaný v proporčnej ľudskej mierke s výškou 80 cm a rozmermi hracej dosky stola 122x122 cm. Vrchná doska stola je vyložená pohyblivými mramorovými doštičkami, štvorcového tvaru, ktoré môže divák presúvať jednoduchým pohybom ruky, pričom postupne odhaľuje posolstvo myšlienky ukrytej v texte. Pod každou z doštičiek sa nachádza jeden znak textu z ktorého divák zloží výrok. Na záver sa objavia iniciály Jána Langoša. Interaktívne dielo počíta s aktívnou účasťou diváka a aj takýmto spôsobom upozorňuje na dôležitú potrebu participácie a osobnej zodpovednosti každého občana pri zachovávaní a udržiavaní demokratických hodnôt. Premyslene zvolená forma pomníka, vyzdvihujúca význam hry, či hravosti dokáže sprostredkovať vážny spoločenský odkaz bez pátosu a okázalosti. Nápad realizovať v Banskej Bystrici pomník venovaný odkazu Jána Langoša vznikol pri prvom výročí jeho tragickej smrti, v júni 2007. Verejná sochársko-architektonická súťaž prebehla na prelome rokov 2007 /2008 a odbornej komisii posudzujúcej návrhy boli predložené práce od siedmich súťažiacich autorov. Zámerom iniciátorov, skupiny nezávislých poslancov MsZ, bolo uctiť si pamiatku tohto banskobystrického rodáka a zároveň zdôrazniť potrebu ochrany kolektívnej pamäti v meste i v celej krajine. Iniciátori akcie mali záujem, aby sa pomník, symbolicky, realizoval z verejných (t. j. mestských) zdrojov a bol osadený na verejnom (t. j. mestskom), a nie súkromnom mieste. Mal tým byť zároveň znakom verejne legitimovanej "inej Bystrice", nezviazanej s temnou prednovembrovou minulosťou. Pomník bol slávnostne odhalený v júni 2013 a osadený v priestore nezávislého kultúrneho centra - Záhrada CNK.