Plastika k 35. výročiu SNP

Mikuláš Palko / 1981

Dyt1dmigbvotmzstxcue

Kgvondenogrwhm4ennog

Yupqz2adohsy9gfnnfjz

Yhofevoaai8dtfciw7k2

V5eb2nsmopffulzpinym

Dz201gkuqzvrsyc69zyg

Drux96qojamoihprlmib

  • autor: Mikuláš Palko
  • rok: 1981
  • materiál: betón
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť:
  • adresa: cesta E 77, N 48.787589, E 19.107607N

Architektonická spolupráca: P. Rek, J. Rommer. Dielo bolo obnovené v roku 2018. Obnovu realizoval Mgr. art. Matúš Jančura. Betónové reliéfne plastiky k 35. výročiu SNP vytvoril akademický sochár Mikuláš Palko v spolupráci s architektmi P. Rekom a J. Rommerom. Plastiky boli osadené pri vstupoch do mesta Banská Bystrica pod obcou Badín a nad obcami Kostiviarska, Jakub, Uľanka. Nachádzajú sa v blízkosti štyroch rôznych úsekov rýchlostnej komunikácie , ktorej výstavba prebiehala v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Realizácia plastík bola súčasťou tejto výstavby a financovala sa z jej rozpočtu. Vtedajší štát investoval do rozvoja monumentálnej výtvarnej tvorby veľké finančné čiastky. Na základe Uznesenia vlády ČSSR č. 355/65 o rozpočtových pravidlách investičnej výstavby bolo zabezpečené financovanie výtvarného umenia v architektúre vo výške od 0,5 % až po 4 % priamo z celkového rozpočtu každej realizovanej stavby a to aj inžinierskej či priemyselnej. Plastiky odhalili v roku 1981 a boli venované 35. výročiu SNP. Verejný priestor mesta Banská Bystrica, ako dôležitého centra antifašistického odboja, bol po r. 1945 významne definovaný monumentálnou tvorbou venovanou tejto téme. Zachované pomníkové a pamätníkové monumenty boli však realizované prevažne počas nasledujúceho, opätovne totalitného režimu komunistickej strany. Výsledná podoba výtvarných diel situovaných vo verejnom priestore, preto podliehala ideológii vládnucej strany. V prípade týchto plastík, ktoré vznikli počas normalizácie bola dominantná úloha komunistickej strany demonštrovaná päť cípov hviezdou, ktorá je zobrazená na každom reliéfnom výjave. Jednotlivé reliéfy sú komponované na betónových paneloch a zobrazujú geometricky štylizované figurálne kompozície mužských postáv v dlhých vojenských plášťoch. Figúry sú zachytené v dynamických bojovných gestách so zbraňami nad hlavami postáv. Mikuláš Palko sa podľa vlastných slov pri navrhovaní plastík inšpiroval umelecky hodnotným pamätníkom SNP z Kováčovej z roku 1969 , ktorý vytvoril akademický sochár Jozef Jankovič v období kultúrneho a politického uvoľnenia. Plastiky k 35. výročiu SNP od Mikuláša Palka sú však z výtvarného hľadiska už výrazne poznamenané obdobím tzv. normalizácie a radíme ich k tzv. socialistickému umeniu. Po rehabilitácii umeleckých avantgárd v uvoľnených 60. rokoch nahradil pojem socialistický realizmus vágnejší termín socialistické umenie, ktorý akoby oficializoval využívanie avantgardných experimentov v prípade, že boli „riedené“, miešané a kombinované so socialistickými symbolmi.