Brána - Krematórium

Miroslav Ksandr / 1981

Xkzlfet6oqfg3utfswin

Wsw7zttcifdyskan6mwy

  • autor: Miroslav Ksandr
  • rok: 1981
  • materiál: bronz
  • stav: zachovalé
  • signovaná: nie
  • odstránená: nie
  • sokel: nie
  • veľkosť: 400 x 200 cm
  • adresa: Kremnička - Krematórium, Brezová 60, N 48.689719, E 19.125033

návrh: 1977, realizácia: 1981, spolupráca: Ing. arch. I. Teplan V roku 1972 bola v Československu prijatá Koncepcia práce ZPOZ – Zborov pre občianske záležitosti. V rámci práce ZPOZ bol vytvorený organizačný rámec na výstavbu obradných siení – sobášne siene, krematória. Koncepčná výstavba obradných siení mala ideologické pozadie a jej cieľom bolo nahradiť cirkevné obrady civilnými. Krajské národné výbory mali za úlohu zabezpečiť výstavbu týchto zariadení, pričom sa počítalo aj s podporou monumentálnej tvorby pre vznikajúcu architektúru. Budova krematórium bola postavená v rámci tohto nariadenia. Nachádza sa na svahovitom teréne v pôsobivo zalesnenom prostredí, južne od Banskej Bystrice pri obci Kremnička. Autorom architektúry, ktorá bola realizovaná v r. 1980 bol architekt Igor Teplan st., ktorý oslovil k spolupráci akad. sochára Miroslava Ksandra a akad. maliarku a sochárku Elenu Bellušovú, ktorí sa podieľali na výtvarnom doriešení modernej budovy krematória. Do budovy krematória sa vstupuje úzkou vysokou bránou, na ktorej dominujú figurálne reliéfy zobrazujúce, mystickú postavu, zahalenú drapériou. Ľavé krídlo dverí zachytáva postavu od chrbta pričom gestom ruky komunikuje so svojim pendantom na pravej strane, kde je tajomná postava otočená k prichádzajúcemu. Citlivo stvárnené dielo s moderným výrazom rešpektuje staré náboženské zobrazovacie tradície a podporuje intímny charakter pietneho miesta.